Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəmanlarını Tanıtma İctimai Birliyinin

İdarə Heyəti

Elşən Uluxanlı

+994 55 *** ****

elsenuluxanli@mqtib.az

Zabit Quliyev

+994 055 *** ****

zabitquliyev@mqtib.az

Fizuli Həsənov

+994 *** ****

fizulihesenov@mqtib.az