Slavik

Nəzarət Təftiş Komisyasının Sədri

Əliyev Slavik

Nəzarət Təftiş Komisyasının Üzvü

Elçin Əzimov

Slavik

Nəzarət Təftiş Komisyasının Üzvü

Ədhəm Məmmədov